Skip to content

Bartels in consortium voor Het Gelders Huis

Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland heeft het consortium In Domu Nova B.V. i.o. (iDNova) het project Het Gelders Huis gegund, waar Bartels onderdeel van uitmaakt.

Dit komt voort uit de aanbestedingsprocedure die op 14 november 2013 middels een aankondiging is gestart. De bieding van iDNova voldoet aan de door de provincie gestelde eisen en wensen en past binnen de vastgestelde financiële kaders. De definitieve contractondertekening, ‘contract close’, is medio februari 2015 gepland.

Het ontwerp

De provinciale organisatie is versoepeld en wordt steeds transparanter, toegankelijker en gericht op verbinden en samenwerken. Dit zijn tevens belangrijke waarden voor het ontwerp van Het Gelders Huis. De kracht van het ontwerp van iDNova ligt in het benutten van de waardevolle cultuurhistorische aspecten van het provinciehuis en de architectonischevertaling daarvan naar de 21e eeuw.
 
 
 Door de interactie tussen de drie gebouwen – Sabelspoort, Huis der Provincie (HdP) en Nieuwbouw – vertelt het ensemble het verhaal van de provinciale organisatie. Het ontwerp vormt een verbindende schakel binnen het stedelijk weefsel en het begrip ‘verbinden’ is leidend voor het gehele gebouwontwerp. Zo is het gevelstramien van de nieuwbouw geënt op de vormgeving van de langsgevels van het HdP en worden verbindingen gemaakt tussen het HdP en de nieuwbouw. Ook wordt er een centraal vergadercentrum gerealiseerd. Een met een bijzonder vormgegeven atriumdak overkapt binnenhof functioneert straks als het logistieke bronpunt en levendige hart van het gebouwcomplex. Deze overkapping zorgt voor een beperking van het energieverbruik van het gehele complex en maakt dit binnenhof multifunctioneel inzetbaar voor bijeenkomsten.

 

Door te kiezen voor een nieuwbouwdeel in plaats van het behouden van Rijnstate wordt vele malen beter voldaan aan de comforteisen van lucht, licht, ruimte, materiaalgebruik en flexibiliteit. Het gebouw kent een hoge mate van indelings- en gebruiksflexibiliteit waardoor het kan meebewegen met organisatieveranderingen. Zo blijft het decennialang hét provinciehuis met een optimale, eigentijdse functionaliteit en nationale allure.
 
PPS-contract

De revitalisatie van de bestaande huisvesting en de nieuwbouw vindt plaats in een Publiek Private Samenwerking (PPS) met een DBMO-contract.De indicatieve omvang van het nieuwe gebouw komt op basis van vastgestelde uitgangspunten op circa 16.000 m² bruto vloeroppervlak revitalisatie van de bestaande huisvesting (Huis der Provincie en de Sabelspoort) en circa 13.000 m² bruto vloeroppervlak Nieuwbouw inclusief parkeren en beheer en onderhoud van de bestaande parkeergarage Prinsenhof C.

In Domu Nova B.V. i.o. (iDNova)
Het consortium In Domu Nova B.V. bestaat uit:
 
 • VolkerWessels Integraal B.V. (integraal projectmanagement)
 • Team V Architectuur B.V. (ontwerp)
 • OTH architecten (Het Nieuwe Werken en interieurontwerp)
 • DGMR (bouwfysica, duurzaamheid en veiligheid)
 • Karres en Brands Landschapsarchitecten B.V. (stedenbouw en landschap)
 • Valstar Simonis Adviseurs Installatietechniek (installaties)
 • Bartels Ingenieursbureau (constructie)
 • Bouwbedrijf Wessels Rijssen B.V. (bouw, beheer en onderhoud)
 • Visser & Smit Bouw B.V. (bouw, beheer en onderhoud)
 • HOMIJ Technische Installaties B.V. (installaties)
 • PCH Integrated Facility Management & Services B.V. (facilitair)
 • Architectenbureau Fritz (adviseur restauratie en onderhoud monument)

Recent nieuws

Twitter update

Offerte

Vraag nu online uw offerte aan voor het uitvoeren van constructieve, bouwkundige of andersoortige werkzaamheden op gebied van bouw of infra. Wij reageren zo spoedig mogelijk op uw aanvraag!

sfy39587p00