Skip to content

Bartels trekt specialist historisch beton aan

Sinds 1 september 2014 is Dr. - Ing. Herdis Heinemann, aan de TU Delft gepromoveerd op het onderwerp historisch beton, werkzaam bij Bartels Ingenieurs voor Bouw & Infra. Heinemann is in dienst gekomen als senior adviseur materiaalkunde, met als specialisme herstel van beton.

Heinemann heeft met haar promotieonderzoek, dat zij in februari 2013 afrondde, diverse hiaten ingevuld op gebied van historisch beton en historische gebouwen en kunstwerken. Zij ontdekte gangbare problemen in de praktijk, zoals kennisgebrek bij het identificeren van vroegere betonsoorten, afwerkingen en juiste interpretatie van oude terminologie. Verder wordt de relatie tussen het historisch materiaal en de  cultuurhistorische waarden niet gelegd.  Bovendien herkent men het materiaal van een oud gebouw vaak niet meer als beton. Heinemann: “Beton is voor mensen nu vaak een “lelijk grijs materiaal”, terwijl het vroeger vaak tot esthetisch werd behandeld, bijvoorbeeld door  gebruik van kleurstoffen, bijzondere toeslagen en creatieve afwerkingen.”

Herdis Heinemann zal bij Bartels als senior adviseur op gebied van materialen ingezet worden voor diverse projecten, onder andere als schakel tussen diverse partijen wanneer het historische objecten betreft. Zij kan op die manier de juiste en beste oplossing vinden te midden van bijvoorbeeld de monumentenzorg, architect, het herstelbedrijf en de schadespecialist. Bij Bartels is al een team van materiaalkundig experts werkzaam, die o.a. veel kennis hebben van beton en het schadegedrag hiervan. Heinemann brengt een extra meerwaarde aan het team van Bartels, namelijk de schakel tussen historische en materiaalkundige eigenschappen.

Download hier het proefschrift van Heinemann of lees hier meer over onze Afdeling Materiaalkunde.

Recent nieuws

Twitter update

Offerte

Vraag nu online uw offerte aan voor het uitvoeren van constructieve, bouwkundige of andersoortige werkzaamheden op gebied van bouw of infra. Wij reageren zo spoedig mogelijk op uw aanvraag!

sfy39587p00