Skip to content

Betononderzoek door afdeling Materiaalkunde

Bij in het werk gestorte betonvloeren (die monolithisch moeten worden afgewerkt), hebben we in veel gevallen te maken met vloeren van parkeergarages en bedrijfsvloeren. De vloeren kenmerken zich door het feit dat gebruikers hoge eisen stellen aan o.a. vlakheid, slijtvastheid en de dichtheid (permeabiliteit) van het oppervlak. In de praktijk gaat er veel mis ten aanzien van de bovengenoemde eisen, omdat een goed functionerende vloer alleen dan ontstaat wanneer alle hieronder genoemde aspecten goed worden uitgevoerd.

Controle ondergrond:
Het draagvermogen van de (natuurlijke) ondergrond is van belang bij de keuze van welk type vloersysteem wordt toegepast. Wanneer dit niet voldoet aan de eisen kunnen er in een later stadium problemen ontstaan. Voordat met het aanbrengen van de vloer wordt gestart, moet de ondergrond worden gecontroleerd. De minimale eisen die aan de ondergrond worden gesteld zijn:

  • Voldoende en homogeen in draagvermogen;
  • Erosiebestendig
  • “Vorstvrije” zone;
  • Voldoende vlak
  • De vlakheid van de ondergrond en de vloer moeten voldoen aan hetgeen overeengekomen. De vlakheid van beschermlagen moet ten minste voldoen aan de vlakheidseis die is gesteld aan de ondergrond waarop de beschermlaag is aangebracht.

Wanneer de ondergrond onvoldoende vlak is of andere slechte eigenschappen heeft zal dit doorwerken op de later aangebrachte vloer.

Wapeningscontrole
Constructieve wapening moet worden aangebracht overeenkomstig 10.2 van NEN 6722 (buigen, vlechten, verbinden, afstandhouders). De betondekking (onder- en bovendekking) op het wapeningsstaal moet voldoen aan NEN 6720, 9.2. Met diverse checklisten wordt de wapening en bekisting gecontroleerd of deze voldoen aan de gestelde eisen. 

Specifiek wordt gekeken naar de hoogteligging van de wapening, de stabiliteit van het ondernet en de aanwezigheid van de bijlegwapening.

Een andere kleine controle die moet worden uitgevoerd is controleren of de paalkoppen wel schoon zijn. Wanneer dit niet geval is kan dit problemen veroorzaken in de aanhechting met de vloer. de palen kunnen zich bijvoorbeeld aftekenen in de vloer.

Voorbespreking stort en bespreking mengsel betoncentrale
Vanuit de vele mogelijkheden en diversiteit van grondstoffen zoals toeslagmaterialen, cementsoorten, hulpstoffen en vulstoffen is het niet mogelijk een eenduidige aanbeveling te geven over de betonsamenstelling voor vloeren. Het is daarom van groot belang de diverse prestatie-eisen van de bedrijfsvloer vast te leggen of vast laten leggen en in de voorbereidingsfase Bartels hierbij te betrekken.

Betonstort begeleiding
Tijdens de stort is het verstandig om het speciemengsel te controleren. Door middel van het controleren van de zetmaat en schudmaat kan een oordeel worden gevormd of het beton voldoet aan de eisen. Nadat de stort klaar is komt de fase van het nabehandelen. Nabehandelen is niets meer dan het voorkomen van het verdampen van water en afkoeling van het beton. 

Het bepalen van de kwaliteit van het beton is eigenlijk maar op één manier te doen en wel op het werk tijdens het storten. Deze bepalingen worden ook op de centrale uitgevoerd maar toch blijkt het in de praktijk soms voor te komen dat niet het beton geleverd is wat besteld is. Tijdens de stort is het daarom verstandig om het speciemengsel te controleren. Gedurende het onderzoek wordt er contact gelegd met een meewerkende betontechnoloog op de centrale. Deze kan wat meer zeggen over de hoeveelheid (absorptie)water wat is toegepast. Door middel van het controleren van de zetmaat en schudmaat kan een oordeel worden gevormd of het beton voldoet aan de eisen.

Op deze manier zijn onbedachte fouten te corrigeren en zijn de latere kostbare aanpassingen te voorkomen.

Hoe wordt de verwerkbaarheid op het werk beoordeeld? Bij het bestellen van de specie zijn onder meer afspraken gemaakt over het consistentiegebied. De centrale weet wat de uitvoerder wil en de uitvoerder weet welke verwerkbaarheid hij kan verwachten. Het mengsel dat de centrale maakt is ook op deze verwerkbaarheid afgestemd. Uiteraard wordt van iedere mixer die op het werk komt de afleveringsbon gecontroleerd op de juiste samenstelling. Hiermee wordt voorkomen dat een verkeerde mengselsamenstelling in het werk gebracht wordt.

Bij aankomst op het werk wordt in eerste instantie de verwerkbaarheid op het oog beoordeeld. En besproken met het vloerenbedrijf die de stort uitvoert. De controle van het consistentiegebied wordt altijd uitgevoerd. De zetmaat en/of schudmaat wordt bepaald. Deze meting moet voldoen aan het gevraagde consistentiegebied. Als de zetmaat voldoet aan de eis kan het storten doorgaan.

Tijdens de begeleiding wordt de verwerkbaarheid, water/bindmiddelfactor, buitentemperatuur en betontemperatuur gecontroleerd. Gewicht m³ beton en indien gevraagd kan het luchtgehalte van het beton ook gemeten worden. Tevens is er toezicht uitgeoefend op het verwerken van de betonmortel.

De uiteindelijke kwaliteit van de bedrijfsvloer is daarnaast sterk afhankelijk van de wijze waarop de vloer is uitgevoerd. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over de keuze voor het toepassen van glijfolie of het maken van een werkvloer. Verder moet natuurlijk het stortplan worden bepaald en dient rekening te worden gehouden met weersomstandigheden in de bouwfase enzovoort.

Het inschakelen van specifieke deskundigheid in alle fasen van het bouwproces voor bedrijfsvloeren is daarom noodzakelijk. Van het ontwerpen, detailleren, het bepalen van de juiste betonsamenstelling, tot het bepalen van de wijze van uitvoering en nabehandeling zal relevante kennis ingebracht moeten worden.

 

Recent nieuws

Twitter update

Offerte

Vraag nu online uw offerte aan voor het uitvoeren van constructieve, bouwkundige of andersoortige werkzaamheden op gebied van bouw of infra. Wij reageren zo spoedig mogelijk op uw aanvraag!

sfy39587p00