Skip to content

Bouwkostenadvies bij Bartels

Geld is één van de vele beheersaspecten van het bouwproces en maakt geïntegreerd deel uit van de totale projectbeheersing van een bouwwerk. Het is van groot belang ontsporingen/afwijkingen ten opzichte van het vastgestelde referentiekader (budget) te voorkomen dan wel tijdig te signaleren. Naarmate het bouwproces vordert, vermindert namelijk de mogelijkheid om de uiteindelijke kosten te beïnvloeden en vermeerderen juist de kosten van eventuele wijzigingen. Kortom, er kan niet vroeg genoeg begonnen worden met het beheersen van de bouwkosten gedurende het bouwproces!

Hieronder een overzicht van bouwkosten gerelateerde werkzaamheden, die Bartels voor u kan uitvoeren:

  • Bouwkostenramingen en -begrotingen in alle projectfasen;
  • Begroting investeringskosten;
  • Begroting exploitatiekosten;
  • Beoordelen en analyseren begrotingen derden;
  • Berekenen terugverdientijden en netto contante waarden van verduurzamingsmaatregelen bestaande bouw waarbij de investeringskosten worden afgezet tegen de besparingen, rekening houdend met rentes en kosten- en opbrengstenstijgingen.  
 
Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen Jeroen Wessel, op onze vestiging in Apeldoorn. Via telefoonnummer 055 – 368 05 40 of per mail via jwessel@bartels.nl. 

Recent nieuws

Twitter update

Offerte

Vraag nu online uw offerte aan voor het uitvoeren van constructieve, bouwkundige of andersoortige werkzaamheden op gebied van bouw of infra. Wij reageren zo spoedig mogelijk op uw aanvraag!

sfy39587p00