Skip to content

Denk aan constructieve veiligheid bij na-isoleren / upgraden

Aan de buitenkant kun je niet altijd constateren of een gebouw constructief gezien nog veilig is. Soms stuit je tijdens een aanpassing aan een gebouw op onverwachte gebreken, die tot onveilige situaties kunnen leiden.

Bij een galerijflat in het Oosten van het land constateerde de gebouweigenaar, toen men de flat wilde upgraden, scheurvorming in de gevel. Onderdeel van het upgraden was het isoleren van het gebouw door het plaatsen van een nieuwe buitenschil, tegen de bestaande gevel aan. Bij het bevestigen van deze nieuwe buitenschil aan de bestaande gevel, is het belangrijk dat deze constructief gezien voldoet.

 

Oorzaak scheurvorming

Om de oorzaak van de scheurvorming te herleiden heeft Bartels diverse inspecties uitgevoerd aan de gevels. Er is onderzoek gedaan naar het aantal toegepaste spouwankers, de kwaliteit daarvan en de inlegdiepte en de hechtsterkte van de steen en mortel. En tijdens het onderzoek is direct gekeken naar de toepassing van geveldragers en de staat van de lateien.

Aan de hand van dit onderzoek hebben de experts van Bartels geconstateerd dat de scheurvorming ontstaan doordat de gevel bestond uit ononderbroken metselwerk. Dit was te wijten aan het niet toepassen van geveldragers en benodigde dilataties. Daarnaast bleek uit het onderzoek dat er te weinig spouwankers in de gevels waren toegepast.

Geconcludeerd is dat de bestaande gevel constructief niet veilig was, zeker niet wanneer er een nieuwe buitenschil voor isolatie zou worden geplaatst. Doordat er een onveilige situatie zou kunnen ontstaan, heeft Bartels geadviseerd om renovatie spouwankers toe te passen.

 

Bouwfysica bij na-isoleren

Doordat op voorhand bekend was dat de opdrachtgever het gebouw wilde na-isoleren, hebben we ook specifiek gelet op de mogelijke bouwfysische gevolgen, zoals hinderlijke condensatie door de verplaatsing van het dauwpunt.

Bij dergelijke projecten merken wij als adviseur dat er vaak onderliggende problemen naar voren komen bij inspecties. In dit geval werd men zich pas bewust van de ernst van de scheurvorming tijdens de inspectie. We maken ook regelmatig mee dat er bij een inspectie schade wordt ontdekt, die visueel vanaf de buitenkant van een gebouw niet waarneembaar is. Zeker bij oudere gebouwen is het daarom niet onverstandig om op tijd een onafhankelijk onderzoek te laten doen, om onveilige situaties te voorkomen.

Wilt u meer lezen over onze dienstverlening op gebied van Gebouwveiligheid en Beheer? 

 

 Of neem direct contact op met ons contactpersoon van de afdeling Bouwadvies, Gertie Snip via gsnip@bartels.nl.

 

 

Recent nieuws

Twitter update

Offerte

Vraag nu online uw offerte aan voor het uitvoeren van constructieve, bouwkundige of andersoortige werkzaamheden op gebied van bouw of infra. Wij reageren zo spoedig mogelijk op uw aanvraag!

sfy39587p00