Skip to content

Een betere woning voor minder geld

Ontwerpers en bouwondernemingen zullen in een gewijzigde rolverdeling steeds meer op resultaat moeten gaan presteren.

Naast duurzaamheid vormen de instandhoudingkosten, gezondheid, waarde, kwaliteit/prestatie, energie(kosten)besparing, planmatig onderhoud en levensloop bestendigheid van gebouwen en de gebouwde omgeving de nieuwe uitdagingen voor de 21e eeuw.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het werkveld van ontwerpers en bouwers zal naar verwachting sterk gaan veranderen. De bouwopgaaf verschuift in belangrijke mate naar renovatie van oude wijken, stedelijke inbreiding, (kostengunstige) woningbouw in het onderste segment en nieuwe vormen van stedenbouw waarin duurzaamheid, leefbaarheid en sociale samenhang hoofdthema’s vormen.
 
De tijd is aangebroken om denken om te zetten in doen. Het afgelopen jaar heeft Bartels Ingenieurs voor Bouw & Infra in samenwerking met Leegwater cs een studie gemaakt naar de mogelijkheden van nieuwe bouwsystemen, kwaliteitsverbetering, kostprijsverlaging en samenwerking in de bouwsector.
 
Hoofdthema van de studie is het ontwikkelen van industriële ‘lean productieprocessen’ met als doel kostprijsverlaging en kwaliteitsverbetering en het komen tot een ‘verbeterde duurzame samenwerking’ tussen de hoofdrolspelers in de bouwsector om ‘integrale oplossingen’ te kunnen gaan aanbieden en om te blijven innoveren. Lean produceren zal ketensamenwerking voorbij streven.
‘DUZS’ is een project dat staat voor ‘duurzaam samenwerken’ het biedt ontwerpers en bouwondernemingen, naar inzicht van Bartels, een nieuw bouworganisatieplatform dat een antwoord kan bieden op de steeds toenemende vraag naar kwaliteit en prestatie. Met DUZS faciliteert Bartels ontwerpers en bouwers op het gebied van innovatie, BIM,  lean bouwen, collectief particulier opdrachtgeverschap, bouwconstructie en -fysica,  inkoop, kwaliteitscontrole, oplevering en nazorg. DUZS gaat van start met een viertal concrete technische oplossingen, namelijk intelligente woningbouwinstallaties, duurzame gevelelementen, een lean productiemethode en een lean bouwsysteem voor duurzame draagstructuren. 
 
Bent u geïnteresseerd in de studie? In de introductiefase worden door Bartels ‘bouwcolleges’ verzorgd waarin de transitie naar lean oplossingsgericht bouwen wordt gepresenteerd. Tijdens het ‘bouwcollege’ leert u anders te kijken, anders te denken en anders te doen.
 
Belangstellenden kunnen contact opnemen met Rob LeegwaterMeer informatie over dit totaalconcept op gebied van Duurzaam Bouwen vindt u hier.

 

Recent nieuws

Twitter update

Offerte

Vraag nu online uw offerte aan voor het uitvoeren van constructieve, bouwkundige of andersoortige werkzaamheden op gebied van bouw of infra. Wij reageren zo spoedig mogelijk op uw aanvraag!

sfy39587p00