Skip to content

Eurocodes hout in het Bouwbesluit 2012

Op 1 april 2012 is het nieuwe bouwbesluit ingegaan. Hierdoor zijn nu voor het berekenen van constructies alle Eurocodes van kracht geworden. Voor houtconstructies dient dus de EN-EN 1995, ofwel Eurocode 5, gebruikt te worden.

Om de overgang tussen de oude en de huidige situatie te versoepelen, is op 25 mei 2012 door De Groot Vroomshoop en SHR een bijeenkomst georganiseerd. De dag werd vanuit SHR begeleid door prof. dr. ir. André Jorissen en ir. Wim de Groot en vanuit DGV door ir. Bas de Leijer, ing. Gert-Jan Beijen en ing. Richard Lummen. De middag bestond uit een theoretische inleiding, een bezoek aan de fabriek incl. de bespreking van enkele elementen en enkele case-studies naar aanleiding van deze elementen. Enkele van deze worden hier kort genoemd.

Onder andere het verschil tussen korteduur- en langeduurbelasting en de respons van de constructie in deze is besproken. Belangrijk om op te merken is dat, wanneer een constructie gedurende lange tijd belast wordt tot een waarde die bijv. 25% onder de korteduursterkte ligt, de constructie na enige tijd alsnog zal bezwijken. Blijft de constructie onder een bepaalde waarde (ongeveer 0,56 Fu), dan is de constructie ook bij langeduurbelastingen veilig. Een en ander wordt weergegeven in de figuur hieronder.

Ook de modificatiefactor kmod is ter sprake gekomen. Deze is niet een arbitraire waarde, zoals dat wel eens gedacht wordt. Voor deze is de kortstdurende belasting maatgevend.

Voor brand wordt in de Eurocode gerekend met de methode van de gereduceerde doorsnede. In deze methode worden de gereduceerde materiaaleigenschappen gecompenseerd.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Sven Mulder (Vestiging Utrecht), Henri van Nistelrooy (Vestiging Eindhoven) en Sigrid Mulders (Vestiging Apeldoorn).

 

Recent nieuws

Twitter update

Offerte

Vraag nu online uw offerte aan voor het uitvoeren van constructieve, bouwkundige of andersoortige werkzaamheden op gebied van bouw of infra. Wij reageren zo spoedig mogelijk op uw aanvraag!

sfy39587p00