Skip to content

Herinrichting Ooster- en Westerdiepswal in Kollum

In het Friese Kollum worden de Ooster- en Westerdiepwal compleet heringericht, een unieke kans om het historische centrum weer in oude luister te herstellen. Bartels en FARSK zijn bij deze opdracht betrokken. 

Genius loci, het succesvolle en onderscheidende concept van Bartels Infra & FARSK voor een gedragen stedenbouwkundige inpassing van infrastructurele kunstwerken in een maatschappelijk gevoelige context is hier toegepast.

De gemeente DDFK, Bartels Infra, FARSK, Plaatselijk belang Kollum, ondernemersvereniging HIM en bewoners van de Ooster- en Westerdiepswal te Kollum werkten samen met ontzettend veel plezier en enthousiasme aan de plannen voor de herinrichting van de Ooster- en Westerdiepswal in Kollum. De plannen zijn het uiteindelijke resultaat van een uitgebreid stedenbouwkundig onderzoek. Een schoolvoorbeeld van een onderzoek dat niet van achter een bureau, maar juist samen met de gemeenschap is gedaan. Bottom-up: alle kostbare kennis en kunde van de samenleving is ingezet om tot draagvlak én een goed, afgestemd plan te komen. 

FARSK & Bartels Infra vonden het een eer om deze opdracht te mogen doen. De bottom-up benadering werkte goed, ook omdat de wortels van FARSK zo nauw verweven zijn met die van Kollum. Een prachtige opdracht om in de historie van het dorp te duiken, om met bewoners de mogelijkheden te verkennen en met behulp van een digitaal model zichtbaar te maken en om uiteindelijk met een plan te komen dat gedragen wordt door de gemeenschap én de gemeente. Grutsk! 

 

Recent nieuws

Twitter update

Offerte

Vraag nu online uw offerte aan voor het uitvoeren van constructieve, bouwkundige of andersoortige werkzaamheden op gebied van bouw of infra. Wij reageren zo spoedig mogelijk op uw aanvraag!

sfy39587p00