Skip to content

Noorden Duurzaam: Friese samenwerking voor duurzaam beton

De provincie Friesland heeft het initiatief genomen om het beton uit bruggen en viaducten, die afgebroken worden, opnieuw te gebruiken in nieuwe bouwwerken. Bartels ondersteunt dit initiatief!

Op donderdag 18 september ondertekende gedeputeerde Sietske Poepjes namens de provincie Fryslân met diverse organisaties een convenant voor duurzaam beton. Deze samenwerking moet het hergebruik van beton bevorderen.
 
Hergebruik
Op een symposium in het provinciehuis gingen verschillende organisaties in op de mogelijkheden van hergebruik. Bij het slopen van gebouwen en andere werken ontstaat Bouw- en Sloop Afval (BSA). Betonpuin wordt gebroken tot granulaat. Granulaat is één van de stromen die uit het bouw- en sloopafval voortkomt. Door het scheiden en breken van dit afval wordt hergebruik of recyclen van materiaal mogelijk.
 
Ketentafel
De werkwijze van de Ketentafel Beton Fryslân speelt hierin een belangrijke rol. Vanuit het bedrijfsleven is veel belangstelling voor meer en structurele samenwerking in de keten. Deze ketensamenwerking is een initiatief van de provincie Fryslân. De Vereniging Noorden Duurzaam ontwikkelde de werkvorm.
 
Fietspad
De provincie Fryslân gaat de aanleg van het fietspad tussen Sneek en Woudsend uitvoeren met gerecycled beton. “De uitvoering van het fietspad is een mooi praktijkvoorbeeld van betonrecycling”, vindt gedeputeerde Poepjes. Het is technisch goed mogelijk en er zitten geen financiële nadelen aan. Met dit convenant zetten wij een belangrijke stap van mooie ambities naar concrete uitvoering.”
 

Gedeputeerde Sietske Poepjes van provincie Friesland heeft de tegel ondertekend

Directeur van Bartels Infra, Frans Jan Willemen

Herdis Heinemann, senior adviseur materiaalkunde, specialist oud beton

 
Tegels
De partijen ondertekenden het convenant in betonnen tegels. Dit zijn onder andere: Betonmortel Nederland, Bartels Infra, MEBIN, Oosterhof Holman, Kwaliteitsdienst Beton, Dyckerhoff Basal Betonmortel Regio Noord, Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek, provincie Fryslân, gemeente Harlingen. De tegels krijgen een plek in het fietspad tussen Sneek en Woudsend.
 
Friese Grondstoffenagenda
Deze samenwerking sluit aan bij de Friese Grondstoffenagenda. Het doel is de afhankelijkheid van import te verminderen, een forse energiebesparing te realiseren en een gezonde, groene groei te stimuleren.
 
Meer informatie over de ketentafel en de deelnemers staat op www.noordenduurzaam.nl.
 
Bekijk hieronder het videoverslag dat Omroep Fryslan hiervan heeft gemaakt.  

 

 Bron: http://www.omropfryslan.nl/nijs/inisjatyf-foar-wergebruk-beton

Recent nieuws

Twitter update

Offerte

Vraag nu online uw offerte aan voor het uitvoeren van constructieve, bouwkundige of andersoortige werkzaamheden op gebied van bouw of infra. Wij reageren zo spoedig mogelijk op uw aanvraag!

sfy39587p00