Skip to content

Onderzoek naar glasconstructie als hoofddraagconstructie

Voor Bartels heeft afstudeerder Tom van der Pouw een onderzoek uitgevoerd naar de toepassing van glas als materiaal voor de hoofddraagconstructie. Het onderzoek is uitgevoerd aan de Hogeschool van Utrecht in samenwerking met de TU Delft, afdeling Materials Science. 
 
Het onderzoek
Het gebruik van glas in openbare gebouwen en kantoorcomplexen is gestaag toegenomen in de afgelopen tijden, en de trend lijkt zich voort te zetten. Glas is een goedkoop materiaal dat vele goede eigenschappen biedt in verschillende toepassingen. Het is milieuvriendelijk en volledig recyclebaar, een steeds belangrijkere overweging met de toenemende nadruk op duurzaam denken.
 
"Er is een sterke tendens in de moderne architectuur in de richting van transparante structuren. Er wordt op deze manier optimaal gebruik gemaakt van het daglicht, en tegelijkertijd wordt ook de openheid van het gebouw gebruikt om de omgeving van het gebouw te benadrukken. Glas creëert een luchtigheid, geeft een gevoel van ruimte die alleen met grotere glasmaten en lichtere ondersteunende structuren kan worden gerealiseerd." (Bron: Karisola, J. (2013). Modern glass architecture: Shaping the future. Retrieved November, 1, 2013, from http://www.glassrobots.fi/media/articles/article_7.htm)
 
Ook de constructies komen steeds meer in het zicht bij gebouwen, het gebruik maken van de constructies in het ontwerp in plaats van wegwerken hiervan wordt door steeds meer architecten toegepast.
 
 Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen wat de constructieve mogelijkheden zijn van glas als constructiemateriaal, geïllustreerd en gevalideerd met een case. Met behulp van een nieuwe ontwikkeling op het gebied van glasconstructies, waarop patent aangevraagd is door de TU Delft, zal er een constructie ontworpen en getoetst worden. Deze nieuwe ontwikkeling is een glazen portaal constructie.
 
Tijdens het onderzoek zullen de concrete mogelijkheden van deze ontwikkeling onderzocht en benoemd  worden. Partijen als de architect en de gebruikers van een gebouw, zullen baat hebben bij het in kaart brengen van de constructieve mogelijkheden van puur glas. Wanneer dit namelijk duidelijk in kaart wordt gebracht, zullen mensen getriggerd worden om glas regelmatiger toe te gaan passen als constructiemateriaal.

Inmiddels is Tom van der Pouw afgestudeerd met een 9 en heeft hij een vast contract gekregen bij Bartels.

In het kader van de minor 'Bend and Break' aan de TU Delft is de glazen constructie nagebouwd en succesvol getest. Bekijk hieronder het filmpje van deze test. 

Recent nieuws

Twitter update

Offerte

Vraag nu online uw offerte aan voor het uitvoeren van constructieve, bouwkundige of andersoortige werkzaamheden op gebied van bouw of infra. Wij reageren zo spoedig mogelijk op uw aanvraag!

sfy39587p00