Skip to content

Ontbreken vraag belemmert groei van BIM

Uit een enquête van het RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), uitgevoerd onder professionals in de bouw, blijkt dat het ontbreken van vraag van opdrachtgevers de groei van BIM het meest belemmert. Het RICS is een wereldwijde beroepsorganisatie van vastgoedprofessionals die zetelt in Engeland.

Bijna de helft van de respondenten geeft aan de minimale vraag naar BIM de groei ervan belemmert, omdat men niet vooraf wil investeren in een BIM werkmethode en strategie. Dit doet men liever aan de hand van een al verworven project, wat ook wel vrij logisch is.

Ook het ontbreken van een standaard werkwijze/norm wordt in veel gevallen benoemd als een barrière voor de inzet en acceptatie van BIM. Heel vaak wordt het wiel opnieuw uitgevonden, wat ook weer veel tijd kost.

Ook bij Bartels lopen we hier vaak tegenaan, opdrachtgevers stellen soms wel de eis dat er met of volgens BIM moet worden gewerkt, maar als ze dan zien dat het extra tijd (en dus geld) kost in de ontwerpfase, dan zien ze er vaak snel weer vanaf. Of wordt het een soort uitgeklede BIM.

Het ontbreken van bewijs van het nut van BIM, vooral in financieel opzicht, maakt het lastig voor opdrachtgevers om de keus voor een volledig BIM traject te maken. Harde cijfers zijn er gewoonweg nog niet en dit is juist waar opdrachtgevers om vragen. We kunnen nu nog niet zeggen dat BIM ervoor zorgt dat de faalkosten dalen of dat het ontwerptraject beter verloopt.

Het gevoel is er wel, maar de cijfers zijn er nog niet…

Want we horen overal veel positieve verhalen van betrokkenen, die met BIM hebben gewerkt. De samenwerking verloopt beter en al in de ontwerpfase worden er heel veel fouten uitgehaald. Fouten waar de aannemer later in de uitvoeringsfase tegenaan loopt.

Directeur Alan Muse van de beroepsgroep gebouwde omgeving bij RICS: "Als branche moeten we blij zijn met de groeiende tractie van BIM als de route voorwaarts voor de gebouwde omgeving. Maar we moeten ook bereid zijn om onze verantwoordelijkheden te omarmen in het overwinnen geïdentificeerde barrières en problemen”, aldus Muse.

Conclusie: BIM zal alleen maar groeien en standaard worden, als iedereen het gaat omarmen. En neem daarbij je verantwoordelijkheid. Als opdrachtgever, als ontwerper, als ontwikkelaar en als aannemer. 

Recent nieuws

Twitter update

Offerte

Vraag nu online uw offerte aan voor het uitvoeren van constructieve, bouwkundige of andersoortige werkzaamheden op gebied van bouw of infra. Wij reageren zo spoedig mogelijk op uw aanvraag!

sfy39587p00