Skip to content

Passiefhuis

Apeldoorn Voorop in Duurzaamheid

Op initiatief van onder andere de gemeente is in Apeldoorn een stichting opgericht die wil stimuleren dat Apeldoorn voorop loopt in duurzaamheid. Lokale bedrijven en organisaties zijn betrokken bij de oprichting van de stichting, waarvan Bartels Ingenieursbureau een van de deelnemende bedrijven is. Samen streven alle deelnemende bedrijven naar een duurzamer Apeldoorn. In dit kader zijn de medewerkers van deze bedrijven, verdeeld in drie clusters, gestart met het ontwerp van een Passiefhuis. Op woensdag 2 maart werd bekend gemaakt welke van de drie clusters het beste Passiefhuis had ontworpen. 

Als winnaar kwam Cluster II met het ontwerp ‘Ons Huus’ uit de bus, het cluster waarin twee medewerkers van Bartels meestreden. Willem van de Zande, projectleider bij Bartels in Apeldoorn: “Het is zo ontzettend leuk en inspirerend om op deze manier met je conculega’s aan een ontwerp te werken. Als ingenieursbureau zitten we vaak niet helemaal vooraan in het ontwerpproces en om daar nu bij te zitten en al mee te denken maakt het extra leuk en interessant. Dat ons ontwerp dan ook nog wint is echt de spreekwoordelijke kers op de taart!”

Ook ervaren bouwkundig projectleider Gertie Snip werkte enthousiast mee aan dit initiatief. Hij heeft vooral vanuit de bouwkundige kant naar het ontwerp gekeken. Gerti legt uit: “Een passiefhuis is een zeer goed geïsoleerd gebouw, waarvan de jaarlijkse warmtevraag zo laag is dat een conventioneel warmtesysteem niet nodig is. Voor ons clusterontwerp hebben we naast GPR en EPN berekeningen ook de passiefhuis-waarde, met de zogenaamde PHPP meetmethode uitgerekend.” Deze meetmethode komt oorspronkelijk uit Duitsland en berekend de warmtevraag van een huis in kWh. Als de warmtevraag gelijk of lager is dan 15 kWh/(m2a), dan kan men van een passiefhuis spreken. Gerti: “Het mooie is dat we bij dit project heel nauw samen konden werken met de installatieadviseurs, waardoor een dergelijk passiefhuis kon worden ontworpen.”

De jury bestond uit wethouder Olaf Prinsen, Peter Erdtsiek van MoBius Consult en Harrie Lieverse van DuurzaamBouwAdvies. Naast de toetsingscriteria, keken de juryleden ook ieder naar een apart aspect van de ontwerpen. Zo beoordeelde Olaf Prinsen de ontwerpen vooral als gebruiker, keek Peter Erdtsieck met name naar het beheer en Harrie Lieverse naar de bouwtechnieken en de gebruikte materialen.

Na de beoordeling en de prijsuitreiking, sprak wethouder Prinsen zijn complimenten uit voor alle leden van Apeldoorn voorop in duurzaamheid. “Er is een enorme inspanning geleverd door alle groepen en dat zie je terug in de ontwerpen. Het is prachtig om te zien wat er tot stand komt door deze samenwerking. Door de inzet van bedrijven als jullie, blijft de ambitie om Apeldoorn Energieneutraal te maken realistisch.”

Bekijk voor meer informatie de website,www.apeldoornvooropinduurzaamheid.nl
Voor vragen over dit initiatief of over passiefhuizen kun je contact opnemen met Gertie Snip of Willem van de Zande, vestiging Apeldoorn. apeldoorn@bartels.nl of 055-3680540.

 

Recent nieuws

Twitter update

Offerte

Vraag nu online uw offerte aan voor het uitvoeren van constructieve, bouwkundige of andersoortige werkzaamheden op gebied van bouw of infra. Wij reageren zo spoedig mogelijk op uw aanvraag!

sfy39587p00