Skip to content

Renovatie en uitbreiding Paleis Het Loo

Dinsdag 7 maart 2017 maakten directeur Michel van Maarseveen van Paleis Het Loo en Dikkie Scipio van KAAN architecten de plannen bekend voor de grootscheepse renovatie en uitbreiding van Paleis Het Loo.

Ruim 30 jaar na de openstelling van Paleis Het Loo als museum is groot onderhoud noodzakelijk. Dit onderhoud betreft vervanging van technische installaties, klimaatinstallaties en asbestsanering. Tegelijk met deze intensieve renovatie vindt een ondergrondse uitbreiding plaats. Hierdoor komt er meer ruimte voor wisseltentoonstellingen en publieksfaciliteiten en kan de omvangrijke collectie beter worden gepresenteerd aan museumbezoekers.

De uitbreiding van ongeveer 5.000 m2 bruto vloeroppervlak vindt plaats onder het Bassecour (voorplein). Hier zullen onder andere hoogwaardige museale ruimten worden gerealiseerd. Ook de vleugels van het paleis worden aangepakt. In de westvleugel wordt een kindermuseum gerealiseerd. In de oostvleugel komt het Oranjemuseum waar de complete geschiedenis van de oranjes wordt gepresenteerd. Het museum wordt ook verduurzaamd. De ambitie van het ontwerpteam en de opdrachtgever is om het BREEAM-NL In-Use “EXCELLENT”**** certificaat te halen.

Bartels Ingenieurs voor Bouw & Infra is als constructief adviseur onderdeel van het bouwteam. Valstar Simonis is hoofdaannemer van het team en daarnaast is ook nog DGM betrokken bij het team voor bouwfysica en brandveiligheid. LievenseCSO heeft in het voortraject zorggedragen voor rapportages over de waterhuishouding en grondwatereffecten in verband met de ondergrondse uitbreiding.

Vanaf 8 januari 2018 zal Paleis Het Loo ‘anders open’ zijn voor bezoekers. Het hoofdgebouw wordt tijdelijk gesloten. De tuinen, het dak en de restaurants blijven geopend. In 2021 zal het vernieuwde Paleis haar deuren openen. De verwachting is dat het bezoekersaantal zal stijgen van 350.000 naar 500.000 bezoekers per jaar.

Meer informatie over de renovatie en uitbreiding van Paleis Het Loo:

https://www.paleishetloo.nl/vernieuwd-en-verbouwd/

http://nos.nl/artikel/2080813-hoofdgebouw-paleis-het-loo-drie-jaar-dicht-voor-verbouwing.html 

Recent nieuws

Twitter update

Offerte

Vraag nu online uw offerte aan voor het uitvoeren van constructieve, bouwkundige of andersoortige werkzaamheden op gebied van bouw of infra. Wij reageren zo spoedig mogelijk op uw aanvraag!

sfy39587p00