Skip to content

Unieke verhuizing monumentale verdedigingswerken

In opdracht van Rijkswaterstaat realiseert consortium Sas van Vreeswijk een derde schutkolk voor de Prinses Beatrixsluis. Ook vindt een verbreding plaats van het Lekkanaal.
 
De aanleg van de nieuwe kolk en verbreding van het kanaal vinden plaats in een unieke, historische verdedigingslinie; de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW), wat zorgde voor een complex vraagstuk. De NHW is genomineerd om in 2019 de status van UNESCO werelderfgoed te krijgen. De uitbreiding van de sluis dient uiterst zorgvuldig te gebeuren om deze nominatie niet in gevaar te brengen. Op de locatie waar de derde geplande schutkolk komt, bevinden zich enkele gevestigde verdedigingswerken uit 1936. Deze verdedigingswerken worden enkele honderden meters verplaatst en als ‘objets trouvés’ (gevonden voorwerp) teruggeplaatst in het landschap langs het verbrede kanaal. Om ‘geschiedvervalsing’ te voorkomen, worden deze historisch objecten dus als gevonden voorwerp teruggeplaatst zodat het overduidelijk is dat het niet de oorspronkelijke positie betreft. Het gaat om drie kazematten, een schutsluis, een palengroep en een duikerhoofd. 
 
LievenseCSO was verantwoordelijk voor het technisch ontwerp van de civiele constructies, de primaire waterkering en de kust- en oeverwerken van de derde schutkolk voor de Prinses Beatrixsluis. Hierbij zijn de funderingsconstructies van de nieuwe bestemmingen van de historische objecten ontworpen door Bartels Ingenieurs voor Bouw & Infra, onderdeel van de LievenseCSO groep. 
 
Inventieve funderingsconstructie kazemat
De drie kazematten worden ongeveer 100 tot 150 meter oostwaarts verplaatst. Voorafgaand aan de verplaatsing, moeten eerst de bouwkuipen en funderingen van de nieuwe bestemmingen gereed zijn. Op de nieuwe bestemming worden vanaf maaiveld prefab betonnen palen geheid. Na het heien worden damwanden, ankers en ankerwanden geplaatst. De gevormde bouwkuip wordt nat ontgraven, zodat een onderwaterbetonvloer kan worden gestort. Na het verharden van het beton, wordt de bouwkuip leeggepompt. De eerder geheide palen fungeren in deze fase als trekpalen voor de onderwaterbetonvloer. In de eindfase fungeren dezelfde palen als definitieve funderingspalen voor de kazemat. Na het legen van de bouwkuip, worden de werkvloer en funderingsvloer met een dikte 1000 mm dik aangebracht. 
 
Het oorspronkelijk ontwerp van de fundering bestond uit vier betonwanden op de funderingsplaat waarop de kazemat geplaatst kon worden. De kazemat zou voorzien zijn van vooraf met lijmankers bevestigde stalen afschuifnokken die in inkassingen in de betonwanden vallen. Om echter zolang mogelijk architectonische ontwerpvrijheid te behouden, heeft Bartels de funderingsplaat dusdanig ontworpen dat in een later stadium op elk mogelijke positie een staalconstructie kan worden geplaatst. De ‘statische’ betonwanden uit het oorspronkelijke ontwerp zijn hiermee komen te vervallen. Bartels heeft een funderingsconstructie ontworpen die het gewicht van de kazemat, maar liefst 1.200 ton per stuk, kan dragen.
 
Verplaatsing Kazemat Vreeswijk Oost
Op 22 februari 2017 is de eerste kazemat, Kazemat Vreeswijk Oost, verplaatst. Vanuit technisch oogpunt een zeer complex proces. Er zijn in de kazemat vier gaten geboord van boven naar beneden, met een doorsnede van 250 mm een lengte van bijna 5 meter. Met behulp van een grote hijsvoorziening is de kazemat vervolgens bevestigd aan een verrijdbaar portaal en opgetakeld. Zogeheten Self Propelled Modular Transporters hebben de kazemat naar de nieuwe bestemming gereden. Dit gebeurde met een maximale snelheid van 1 meter per minuut. Na ongeveer 3 uur bereikte de kazemat zijn nieuwe bestemming. Eind 2017 dienen alle historische objecten verplaatst te zijn. Naar verwachting wordt in 2020 de derde kolk van de Prinses Beatrixsluis in gebruik genomen.
 
    
 

 

Recent nieuws

Twitter update

Offerte

Vraag nu online uw offerte aan voor het uitvoeren van constructieve, bouwkundige of andersoortige werkzaamheden op gebied van bouw of infra. Wij reageren zo spoedig mogelijk op uw aanvraag!

sfy39587p00