Skip to content

Zaaien en oogsten – BIM Caseweek dag 2

Nadat er op dag 1 voornamelijk werd ‘geluld’, stond dag 2 in het teken van actie.

Waar iedereen dag 1 nog om het gezamenlijke digitale bord heen stond, zat op dag 2 iedereen achter zijn computer. In kleine groepjes werd gewerkt aan de tunnel, het gebouw en de installaties.

Want wie resultaat wil oogsten, zal eerst moeten zaaien. Dus zie je links en rechts de 3D modellen in opbouw. De tunnel wordt in het landschap geplaatst en middels crowd management software wordt gekeken hoe de verkeersstroom van mensen zich gedraagt.

Vooral op gebied van software merk je dat veel mensen op ontdekkingsreis zijn. Zo wordt er gebruik gemaakt van veel bèta versies van software (bijvoorbeeld Autodesk Vasari, voor een energie analyse) en zien alle drie de groepen het nut in van een projectmanagement tool. Hiervoor wordt in de regel het pas gelanceerde Ticon gebruikt. In Ticon wordt niet alleen de data van het project vastgelegd, maar ook de communicatie- en informatiestructuur tussen de verschillende onderdelen en disciplines. Om ervoor te zorgen dat het informatieverlies wordt beperkt tot een minimum. Meer informatie vind je op de website van Ticon.  

Wat nog maar weer eens duidelijk wordt aan het einde van dag drie is dat je moet beginnen met het proces. Als dit staat kun je echt aan de slag. Het voordeel om met alle partijen zo vroeg aan tafel te zitten, is dat je dankzij de opzet van ruimtelijke modellen (LOD 100/LOD 200 niveau) al vroeg kunt oordelen over de beste constructie en ontwerp.

Zo wordt er door een groep gretig gebruik gemaakt van het BIM proces om een ontwerpafweging te maken. Worden er zes nieuwe verdiepingen op het Epy Drost gebouw gezet of gaan ze voor hun eigen variant, drie verdiepingen met een twee keer zo groot oppervlak. Door allerlei analyses in diverse pakketten, komt hun eigen variant beter uit de bus (op gebied van bouwkosten, duurzaamheid, etc.).

Je ziet dat samenwerken, nieuwe tools en een nieuwe vorm van met elkaar het proces in gaan, nieuw licht op de zaak kan werpen. Waar normaal gesproken de architect de vorm duidelijk bepaald, zijn alle disciplines nu gezamenlijk verantwoordelijk voor de keuze van het ontwerp. Het esthetisch ontwerp zal natuurlijk altijd bij de architect blijven liggen.

Weer wordt dus duidelijk dat werken volgens BIM en het creëren van een BIM model ontzettend veel bij kan dragen aan de verbetering van het ontwerpproces. Daar zijn alle deelnemers het wel roerend over eens.

De laatste dag, vrijdag, zullen alle teams hun eindpresentatie geven, waarna het panel over hun lot gaat beslissen. Want uiteindelijk draait het maar om een ding, wie heeft het hoogste BIM gehalte?

Wil je nog meer lezen over de BIM Caseweek? Lees hier de dagverslagen van de organisatie en van een panel(jury)lid. 

Recent nieuws

Twitter update

Offerte

Vraag nu online uw offerte aan voor het uitvoeren van constructieve, bouwkundige of andersoortige werkzaamheden op gebied van bouw of infra. Wij reageren zo spoedig mogelijk op uw aanvraag!

sfy39587p00