Skip to content

Bartels gecertificeerd voor CO2-prestatieladder niveau 5

Bartels is sinds halverwege december 2015 officieel gecertificeerd met al haar Nederlandse bedrijfsonderdelen op trede 5 van de CO2-Prestatieladder!

Dit is het resultaat van onze inzet dit najaar om aan te sluiten bij de CO2-aanpak van onze holding LievenseCSO, waartoe wij sinds halverwege 2015 behoren. LievenseCSO heeft dit certificaat al een aantal jaren in het bezit. Wij hebben ons hiermee gecommitteerd aan een CO2-reductie van 5% in 2018 ten opzichte van 2013.

De komende jaren zal Bartels kritisch kijken naar het energie- en brandstofverbruik. En gaan we in onze projecten samen met u op zoek naar mogelijkheden om de CO2-footprint verder te verlagen. Meer informatie hierover vindt u op onze CO2-pagina

Twitter update

Offerte

Vraag nu online uw offerte aan voor het uitvoeren van constructieve, bouwkundige of andersoortige werkzaamheden op gebied van bouw of infra. Wij reageren zo spoedig mogelijk op uw aanvraag!

sfy39587p00