Skip to content

Wiskunde onderzoek naar berg in Nederland

God schiep de wereld en de Nederlanders gaan een berg creëeren.

Het idee begon in een column door sportjournalist en voormalig profwielrenner Thijs Zonneveld. Verschillende bedrijven verenigden hun krachten in een stichting (Die Berg Komt Er) om haalbaarheidsonderzoeken te doen naar het bouwen van een kunstmatige berg. En om te brainstormen over ideeën en mogelijkheden zoals toerisme en duurzame energie. 

Bartels is gevraagd door de 'Study Group Mathematics with Industry' van de faculteit Wiskunde en Informatica van de TU/e om een aantal wiskundige problemen te verzinnen die zich bij de bouw van een dergelijke berg zouden kunnen voordoen. Van 30 januari tot 3 februari zal een groep van ongeveer 80 wiskundigen uit heel Europa zich over wiskundige problemen uit het bedrijfsleven en de industrie buigen. 

Wanneer je je bedenkt dat het hoogste bouwwerk op aarde, gemaakt door de mens, op dit moment 828 meter hoog is (Burj Khalifa in Dubai), klinkt een twee kilometer hoog bouwwerk surrealistisch. 

Verschillende haalbaarheidsonderzoeken zijn al gedaan, bijvoorbeeld door DHV en Greenchoice. De berg moet twee kilometer hoog worden en heeft een diameter van ongeveer 10 kilometer. Na onderzoek bleek dat het schier onmogelijk is om een massieve berg te maken van stenen en zand. Dit zou namelijk betekenen dat er 7,7 biljoen kubieke meter zand nodig is en daarnaast zou dit gewicht zoveel druk uitoefenen op de omliggende grond, dat het maaiveld niveau in een straal van 50 kiilometer wel 100 meter zou kunnen dalen. 

Het is mogelijk dat de berg in lagen wordt gebouwd. Omdat de fundering voor dit extreem dure bouwwerk heel lastig wordt, zou dit een oplossing kunnen zijn. De berg groeit dan in verschillende fases. Het zorgt er daarnaast voor dat de inzichten die in de eerste bouwfases opgedaan worden, kunnen gebruikt worden om beter en efficiënter te bouwen naarmate de berg vordert. 

Een holle berg kan verschillende voordelen opleveren, zoals de opslag van energie en de opwekking van duurzame energie. Bijvoorbeeld door een enorm zoetwater meer in de berg te creëeren, dat gebruikt kan worden om energie in op te slaan en op te wekken. Ook het gebruiken van windenergie is een realistische optie. Tot slot kan het grote oppervlakt de berg goed gebruikt worden om zonne-energie op te wekken.  

Beschrijving van het probleem
Op dit moment nemen we aan dat een holle berg een betere keus is dan een massieve berg. Het grondoppervlak van de berg zal ongeveer 14 vierkante kilometer bedragen. Hoe moet de berg op de grond worden geplaatst? Is er een methode om het gewicht op zo'n manier te verdelen dat de effecten op de omgeving acceptabel zijn? Hoe ziet de optimale vorm van de berg eruit? 
Verder moet er rekening worden gehouden met:
  • aardbevingen
  • effecten op niveau van grond/maaiveld
  • bescherming tegen de zee, Nederland ligt voor twee derde onder zee niveau en is beschermt door dijken en andere barrieres
  • wind en klimaat, kan een kunstmatige berg tegen storm? Is het veilig om op de berg te lopen?
Hou deze website in de gaten voor de resultaten van het wiskundige onderzoek!
 
Meer informatie kan gevonden worden op de website van de Study Group: Study Group Mathematics for Industry
 
Contactpersoon Bartels:
sfy39587p00