Skip to content

Duurzaam ondernemen

Er worden op de wereld veel meer grondstoffen verbruikt dan gecreëerd. De vervuiling van het milieu en de atmosfeer neemt als maar toe. Het is overduidelijk dat een geheel nieuwe wijze van omgaan met energie, grondstoffen en milieu noodzakelijk is.

Wij bij Bartels geloven in oplossingen, niet in problemen. Praktische, betaalbare oplossingen die daadwerkelijk gevonden en uitgevoerd kunnen worden. Wij zijn er tevens van overtuigd dat de technologie en wetenschap de echt grote oplossingen op het gebied van duurzaamheid zullen vinden.

MVO bij Bartels
Als ingenieursbureau hebben wij op gebied van duurzaamheid dus ook een belangrijke rol in te vervullen. Bartels heeft er dan ook expliciet voor gekozen om ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ (MVO) een prominente plaats in haar beleid en manier van ondernemen te geven. Wij hebben ons beleid niet ingedeeld volgens de ‘people, planet, profit’ methode, maar aan de hand van drie belangrijke pijlers, namelijk:

  • Duurzaamheid op ons werk
  • Duurzaamheid in ons werk
  • Adviseur in duurzaamheid
 
Duurzaamheid op ons werk
Een betere wereld begint bij jezelf… Bij Bartels geloven we sterk in technische oplossingen voor de duurzaamheidopgave, maar natuurlijk is duurzaamheid ook vooral een kwestie van gedrag.
Wij willen hierin als werkgever absoluut een voorbeeld rol naar werknemers en omgeving innemen. 
 
Duurzaamheid in ons werk
Vanuit het advies en ontwerp van constructies is het aspect duurzaamheid dus op grote schaal vorm te geven. Hierbij valt onder meer te denken aan arbeidsomstandigheden, materiaalgebruik (hoeveelheid en aard), levensduur bruikbaarheid van bouwwerk en hergebruik van materialen (cradle2cradle bouw).
 
Hierbij zijn wij natuurlijk afhankelijk van de wens en mening van onze opdrachtgever. Maar wij zullen het niet nalaten onze opdrachtgever hier attent op te maken en in te adviseren.
 
Adviseur in duurzaamheid
Wij willen ons als onafhankelijk adviseur opstellen om binnen bouwprojecten de duurzaamheid te toetsen en te adviseren over eventuele mogelijke verbeteringen.
 
Door (onafhankelijke) instanties zijn vele pogingen gedaan om te voorzien in een meetmethode om de duurzaamheid van gebouwen te meten. In totaal zijn er nu zo’n 50 meetinstrumenten in omloop. Bartels wil en kan in de volgende methoden adviseren:
  • BREEAM-NL
  • BREEAM International
  • Greencalc+
  • GPR gebouw
  • Energieprestatienormering
  • Energielabel
 
Naar onze mening moeten alle aspecten van duurzaamheid integraal als mede ontwerpvariabelen beschouwd en gewogen worden. Wij hebben op bovenstaande gebieden geregistreerde beoordelaars in huis. Echter, wij vinden dat de scores van deze duurzaamheidindexen niet een doel op zichzelf moeten zijn. Het gaat om de totale afweging van álle ontwerpvariabelen, inclusief de kosten op korte én lange termijn.
 

Twitter update

Offerte

Vraag nu online uw offerte aan voor het uitvoeren van constructieve, bouwkundige of andersoortige werkzaamheden op gebied van bouw of infra. Wij reageren zo spoedig mogelijk op uw aanvraag!

sfy39587p00