Skip to content

Kromhout Kazerne - Utrecht

project image
Project data
Opdrachtgever: Ministerie van Defensie
Architect: Meyer en Van Schooten Architecten BV
Uitvoering: PPS Komfort (Ballast Nedam, Strukton en John Laing)
Bouwkosten: € 300 miljoen
Bouwperiode: maart 2009 - februari 2012
Brutovloeroppervlak: 100.000 m2
Services: 
Sector: 

Op het terrein van de Kromhout kazerne is een nieuw kantorenpark gebouwd om het Hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht centraal huisvesting te bieden. Dit is het eerste project van het ministerie van Defensie dat uitgevoerd wordt met publiek-private samenwerking (PPS). Hierdoor is er in het constructieve ontwerp meer aandacht besteed aan bouwtijd, onderhoud, bouwkosten en bouwfouten.

Vijf gebouwen zijn er gebouwd, die plaats bieden aan 3.000 werkplekken, voor de Koninklijke Landmacht en enkele andere defensieonderdelen. Daarnaast zullen er op het kazerneterrein ook sport-, vergader-, restaurant-, en legeringsfaciliteiten worden gerealiseerd. Het gebied omvat in totaal bijna 19 hectare.

Duurzaamheid is een van de aspecten waar extra aandacht aan is besteed bij dit project. Wat betreft de constructie spitst dit punt zich toe op een aantal concrete zaken. Zo is er naar gestreefd zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van materiaal en materieel: veel prefabricage, waar mogelijk optimalisatie van de onderdelen en gewichtsbesparingen door het toepassen van kanaalplaatvloeren. Ook hergebruik van materialen kreeg aandacht, bijvoorbeeld door het toepassen van betongranulaat. Dankzij makkelijke verbindingen kunnen de gebouwen (relatief) eenvoudig gemonteerd en – indien dit nodig mocht zijn – worden gedemonteerd. Elementen als geheel kunnen worden hergebruikt, mede als gevolg van het gebruik van een standaard assenstelsel.

Naast duurzaamheid een ander punt bij dit project is kostenbesparing. Om de kosten van het gebouw zoveel mogelijk te beperken en om ervoor te zorgen dat een ambitieuze planning haalbaar is, zijn de constructieprincipes waar mogelijk gelijk gehouden en is er zoveel mogelijk gekozen voor constructieonderdelen die volledig in de fabriek geproduceerd kunnen worden: prefab beton (vloersystemen, kolommen, balken en wandelementen) en staal. Hierdoor wordt de uitvoeringstijd van het gebouw aanzienlijk verkort en wordt de kans op fouten beperkt.
 

Door (vooral) de prefab-betonelementen zoveel mogelijkidentiek te houden, is de productietijd verkort en kon er verdere kostenbesparing plaatsvinden op de productie, omdat bekistingen en dergelijke meerdere malen kunnen worden gebruikt. In maart 2009 is de bouw aan dit grootscheepse project gestart en in februari 2012 is het complex in gebruikt genomen.

Twitter update

Offerte

Vraag nu online uw offerte aan voor het uitvoeren van constructieve, bouwkundige of andersoortige werkzaamheden op gebied van bouw of infra. Wij reageren zo spoedig mogelijk op uw aanvraag!

sfy39587p00