Skip to content

Randweg Doetinchem

project image
Project data
Opdrachtgever: Gemeente Doetinchem
Architect: Beate Vlaanderen
Bouwperiode: 2013 - 2015
Sector: 

 

De nieuwe randweg in Doetinchem moet zorgen voor een verlichting van de verkeersdrukte in de kom van Doetinchem. Deze randweg wordt gerealiseerd langs een kwetsbaar natuurgebied “de Zumpe”, wat veel specifieke eisen en een complexe waterbeheersing met zich meebrengt. De flora en fauna moet natuurlijk behouden blijven en daarnaast zorgt het natte en drassige gebied voor de nodige constructieve uitdagingen. Bovendien ligt de randweg deels op het voormalig fabrieksterrein van “ESBRO”, waarbij de sanering ook mogelijk negatieve gevolgen kan hebben voor het grondwater en de grondgesteldheid.

Bartels Infra was verantwoordelijk voor de engineering van de constructie in opdracht van Van Spijker Infrabouw. Onze bijdrage in de realisatie van de randweg ligt voornamelijk in het optimaliseren van de constructie, met de bijbehorende problemen die het gebied met zich meebrengt. 

Zo is bijvoorbeeld een oplossing gezocht voor het verankeren van de tunnelbak, die door het volop aanwezige grondwater wil opdrijven. Bovendien is sprake van een beperkte capaciteit voor de funderingstrekelementen. De aanwezige stevige zandlaag is vrij dun en laat onverwacht grillige afwijkingen zien, die sterk bepalend zijn voor de standvastheid van de fundering. De oplossing is gezocht door tunnelgewicht, stramien van de trekelementen en belasting in de verschillende fasen zo goed mogelijk in beeld te brengen. De definitieve keuzes zijn dan ook tot stand gekomen in nauwe samenwerking met betrokken partijen en hun adviseurs. 

Mede omdat het een spooronderdoorgang betreft worden stringente eisen gesteld aan de vervormingen en verplaatsingen van het dek gedurende de hele levensduur van het kunstwerk. Met name de uitvoeringsfase vraagt om een scherpe analyse.

Het dek wordt ingereden en moet tijdelijk onderstempeld en gefixeerd worden. Door de zeer scherpe kruisingshoek is het fixeren van het spoordek niet eenvoudig. Een slimme stempeling met het nodige aanvullende staalwerk heeft gezorgd dat gewerkt is binnen de gewenste toleranties. 

De constructie is toekomstbestendig ontworpen. Zo worden straks slechts twee rijbanen benut, maar is de constructie ontworpen op 2 keer 2 rijstroken breed. Dit geldt ook voor de spoorwegovergang, deze is zo ontworpen dat er in de toekomst een hogere spoorklasse kan worden toegelaten. De constructie is daarmee eveneens voorzien van de vereiste aarding.

 

 

Twitter update

Offerte

Vraag nu online uw offerte aan voor het uitvoeren van constructieve, bouwkundige of andersoortige werkzaamheden op gebied van bouw of infra. Wij reageren zo spoedig mogelijk op uw aanvraag!

sfy39587p00