Skip to content

Budownictwo zrównoważone

Obecnie na świecie znacznie więcej zasobów naturalnych jest zużywanych niż wytwarzanych. Zwiększa się zanieczyszczenie środowiska i atmosfery. Niezbędny jest więc nowy sposób spojrzenia na energię, zasoby i środowisko.

W firmie Bartels wierzymy w rozwiązania. Rozwiązania praktyczne i przystępne cenowo, takie, które mogą zostać opracowane i wdrożone. Jesteśmy przekonani, że nauka i postęp technologiczny umożliwią stworzenie nowych sposobów patrzenia na zagadnienia energooszczędności i zrównoważonego rozwoju.
 
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w firmie Bartels
Jako inżynierowie mamy możliwość odgrywania znaczącej roli w sferze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR). CSR zajmuje zatem niezwykle istotne miejsce w polityce naszej firmy i sposobie naszego działania. Zamiast tradycyjnego podziału polityki CSR na „ludzi, planetę, sposób generowania zysków”, naszą filozofię działania oparliśmy na trzech istotnych filarach:
  • Energooszczędność przy pracy
  • Energooszczędność w pracy
  • Doradztwo w zakresie działań zrównoważonych środowiskowo
 
Energooszczędność przy pracy
Zmiana świata na lepsze zaczyna się od nas samych… W firmie Bartels, wierzymy w rozwiązania technologiczne rozwiązujące kwestie energooszczędności, jednakże problem tkwi również w ludzkich zachowaniach. Jako pracodawca chcemy dawać przykład pracownikom i naszemu otoczeniu. Od 2009 roku Bartels corocznie monitoruje swoją emisję dwutlenku węgla. Naszym celem jest jego średnia redukcja o 10% rocznie.
 
Energooszczędność w pracy
Kwestie energooszczędności mogą być wprowadzane w życie na większą skalę za pomocą doradztwa oraz projektowania konstrukcji. Tutaj można wymienić warunki pracy, wykorzystywane materiały (ilość oraz rodzaj), ich okres przydatności, użyteczność oraz kwestie ponownego ich użycia (metoda cradle2cradle).
I choć, rzecz jasna, wiele decyzji dotyczących powyższych kwestii zależy od naszych klientów, nigdy nie wahamy się o nich informować oraz doradzać.
 
Doradztwo w dziedzinie energooszczędności
W kwestiach energooszczędności budynków jesteśmy niezależnymi konsultantami, dokonującymi oceny budynków oraz sugerującymi możliwe korzystne rozwiązania.
 
Wiele (niezależnych) organizacji podjęło liczne próby opracowania sposobów mierzalności energooszczędności budynków i w efekcie obecnie wykorzystuje się około 50 różnych, służących do tego celu metod i narzędzi. Firma Bartels doradza, wykorzystując następujące z nich:
  • BREEM
  • Greencalc+
  • Leed
  • Standardy Zużycia Energii
  • Etykieta energetyczna
Jesteśmy zdania, iż przy projektowaniu konstrukcji wszelkie aspekty energooszczędności powinny być brane pod uwagę i rozważane na równi z innymi czynnikami. Jednakże liczby wynikające z norm energooszczędności nie powinny stać się przy projektowaniu celem samym w sobie. Należy brać pod uwagę wszelkie czynniki wpływające na ostateczny projekt, przy uwzględnieniu krótko i długo terminowych kosztów.

Twitter update

sfy39587p00