Skip to content

BIM

Modelowanie informacji o budynku

Projektowanie i wykonanie dużych, kompleksowych projektów wymaga użycia wyrafinowanego oprogramowania służącego do wykonywania rysunków. W firmie Bartels inżynierowie wykorzystują najnowsze oprogramowanie Revit 3D (architecture en structure), które umożliwia wykorzystanie i umieszczenie w jednym modelu różnych informacji, rysunków instalacji, kosztu budynków itp.

Oprogramowanie Revit 3D umożliwia pracę w jednym modelu nad częścią architektoniczną, jak i konstrukcyjną danego projektu. Przepływ danych pomiędzy różnymi stronami biorącymi udział w pracy jest dzięki temu znacznie ułatwiony, a wszystkie dane mogą być zebrane w jednym modelu (IFC). Z tego poziomu możliwe jest generowanie przekrojów, elewacji oraz szczegółów projektowych, a tym samym, dzięki pracy z modelem trójwymiarowych, możliwość popełnienia błędu jest w dużym stopniu zredukowana.

 


 
Pracując z BIM
Oprogramowanie BIM jest rozwiązaniem umożliwiającym zgromadzenie wszystkich danych związanych z danym projektem w wersji cyfrowej. Można by to porównać do bazy danych online, która zawiera wszystkie niezbędne informacje, dzięki czemu wszystkie strony zaangażowane w realizację projektu mogą pracować wykorzystując te same dane oraz wymieniając się pracą oraz opracowanymi modelami, a informacje te są natychmiast dostępne. Nasi pracownicy zdobyli duże doświadczenie i wiedzę w pracy z BIM współpracując z innymi podmiotami, takimi jak architekci czy też wykonawcy. Z racji tego, iż wirtualny budynek jest już w modelu BIM gotowy, praca z takim oprogramowaniem w zdecydowany sposób zmniejsza możliwość popełnienia błędów.

Twitter update

sfy39587p00